Tekstboks:

Om BarMark

About BarMark

Bar|Mark er et enkeltmannsforetak etablert av Arnt Kristian Barsten i januar 2003 for å representere et amerikansk og et tysk firma innen henholdsvis hydraulikkslangeproduksjon og vulkaniseringsmaterial.

I tiden 2004-2010 har Bar|Mark ligget ’på været’ pga øvrige engasjement, men siden april 2010 har Barsten jobbet med å hente inn og gjennomføre oppdrag innen salg og markedsføringsledelse samt representasjon av mekaniske produkter i Skandinavia.

Bar|Mark har gode relasjoner i mindre og større bedrifter innen bedriftsrådgivning, markedskommunikasjon og grafisk design samtidig som mange gode forretningskontakter i Norge og utlandet kan gi en effektiv preevaluering av ulike markeder og bransjer.

Bar|Mark er fleksibel og rask og tar gjerne en uforpliktende samtale om hva din bedrift sine største utfordringer er og hvordan løse de.

Gode råd er aldri så dyre som dårlige!

Bar|Mark is a sole proprietorship established by Arnt Kristian Barsten in January 2003 to represent one American and one German company in the hydraulic hose and the vulcanizing business in Europe and North-America.

In the period from 2004 to 2010 Bar|Mark has been ’on hold’ due to other engagement but since April 2010 Barsten has worked on collecting and carrying out projects in sales and marketing management besides representation of mechanical products in Scandinavia.

Bar|Mark has solid relations in smaller and larger establishments within business consulting, market communication and graphical design in addition to several strong business contacts world wide who can provide an efficient pre-evaluation of a market or a business.

Bar|Mark is flexible and quick and would be pleased to have a discussion with no obligation about what is your company’s most challenging task forward and how to handle it.

A good advice is never expensive, not compared to a bad one!